Reunió de la Comissió Tècnica del Taxi i aprovació de la proposta del Calendari laboral de 2015

La Comissió Tècnica del Taxi, amb la presència d’Eduard Freixedes, president de l’IMET, es va reunir el dimarts 16 de desembre per determinar, entre d’altres, algunes precisions respecte al Carnet d’Identificació del Taxista i, d’altra banda, aprovar la proposta de Calendari laboral de l’any 2015, que haurà de ser ratificat pel Consell d’Administració de l’IMET 

Carnet d’identificació del conductor de taxi 

El Carnet d’Identificació de Taxi serà obligatori, com ja s’ha informat a partir de l’any 2015. D’altra banda, es comunica que aquest document compleix tots els requisits legals respecte a la seva ubicació dins del vehicle i en relació al tractament de les dades personals i professionals dels taxistes, d’acord amb el Reglament Metropolità del Taxi i la reglamentació de vehicles de la DGT.


No obstant això, aquells taxistes que desitgin un canvi en el seu carnet d’identificació en relació a que hi constin o no els seus cognoms, ho poden comunicar a l’IMET a través del correu electrònic següent: infotaxi@amb.catEn aquest correu haurà de figurar el número de llicència i el telèfon de contacte del titular.L’ IMET citarà a tots aquells que hagin sol•licitat la modificació per recollir el nou carnet a les seves oficines en una data i hora concretes.Cal destacar que la introducció d’aquest carnet d’identificació en el taxi és pionera en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que l’any 2015 ha de donar a l’IMET  la perspectiva per tal d’establir el 2016 el carnet definitiu una vegada sigui avaluat el seu impacte, acceptació i possibilitats de millora.

 

PROPOSTA DE CALENDARI LABORAL

calendario

LIBERALITZACIÓ DEL SERVEI
calendario 2