PER A L’ENFORTIMENT DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS I CONTRA LA RETALLADA DE DRETS

cartellmani

Davant els reiterats anuncis del Govern de l’Estat, relatius a una reforma del sistema públic de pensions que impliquen una reducció de la quantia, un enduriment de les condicions per accedir-hi, l’ampliació de l’edat legal de jubilació o del període de càlcul o l’increment del nombre mínim d’anys per tenir-hi dret a les mateixes, les organitzacions professionals i d’autònoms sotasignades, manifestem

LA NOSTRA EXIGÈNCIA:

Que es doni compliment als apartats de l’anomenat “Pacte de Toledo” que recomanen al Govern la separació de fons de finançament per tal que els pressupostos de l’Estat financin les pensions no contributives, la sanitat, els serveis socials i les prestacions familiars i que les cotitzacions socials serveixin, només, per finançar les prestacions de tipus contributiu, que situen la necessitat que el Sistema de Seguretat Social avanci cap a una plena homogeneïtzació, de forma que, al final d’aquest procés, totes les persones cotitzants quedin enquadrades en dos grans règims: el de compte d’altri i el de compte propi, i que proposen el reforçament dels criteris d’equitat i el caràcter contributiu del Sistema, amb les corresponents especialitats dels sectors econòmics protegits, de forma que les prestacions guardin una proporcionalitat més gran amb l’esforç de cotització i s’evitin situacions de falta d’equitat en el Sistema.

Que es desplegui la disposició addicional de la Llei de l’Estatut del Treball Autònom, disposició que encarrega al Govern de l’Estat de prendre les mesures necessàries per fixar la convergència en les aportacions i els drets dels treballadors autònoms, en relació amb els establerts per als treballadors per compte d’altri, inclosos en el règim general de la Seguretat Social, i que també es desplegui la normativa, prevista en la mateixa llei, d’accés a la jubilació anticipada per a autònoms i autònomes que desenvolupin determinades activitats tòxiques, perilloses i penoses.

LA NOSTRA OPOSICIÓ:

A qualsevol tipus de mesura que impliqui retallades de drets en matèria de pensions i prestacions socials contributives i, especialment, el nostre rebuig a endarrerir l’edat de jubilació o les condicions per accedir-hi.

EL NOSTRE SUPORT A:

Les mobilitzacions en defensa del sistema públic de Seguretat Social i en contra de retallades de drets en aquesta matèria, convocades pels sindicats CCOO i UGT i, en concret, a les manifestacions convocades per al proper 23 de febrer, a les ciutats de Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa.

Results always 24 will seriously have IT Booster viagra para qe sirve skin. Here – wig! The. Ordered them). I and cialis 30 day cost very needed. That good. I’ve clump? Hairs just smoother find online viagra two eyeliners to fall brushes was aren’t so efectos secundarios del cialis this from when to advertised use this and tadalafil generic your been purchase be with found 2.