Modificacions del Reglament Metropolità del taxi sobre la Credencial professional

reglamenttaxiBarcelona. IMET.- Atès que no es van presentar al·legacions a les modificacions dels articles 24.2 apartat b) (Credencial Professional) i 25.4 f) (Caducitat Credencial Professionals ) del Reglament Metropolità del Taxi, aprovades pel Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en la sessió del 24 de novembre passat, aquests han quedat modificats, amb el redactat següent:

Art. 24.2 apartat b) Credencial Professional

b) Disposar del carnet de conduir B amb una antiguitat d’un any o carnet superior, en vigor

Article 25.4 f) Caducitat Credencial Professionals

f) Per haver ésser sancionat, mitjançant resolució ferma en via administrativa, pel mateix tipus d’infracció durant 3 anys si és molt greu o durant 2 anys si és greu.

En aquest supòsit les persones afectades no podran optar a la credencial de taxista fins passat un període de 3 anys.


PDF: Publicació BOP – Modificació articles Credencial professional