L’STAC sol·licita a la Generalitat un augment de la tarifa interurbana del 5,6%

Taximetro

 

 

 

 

 

 

STAC.- El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha sol·licitat a la Direcció General de Transports de la Generalitat un increment de les tarifes interurbanes per a l’any 2023 d’un 5,6% de forma lineal.
Durant l’any 2022, el taxi de tot Catalunya ha hagut de suportar un increment dels costos d’explotació molt elevats que part d’ells l’ha de repercutir a la tarifa.
Des de l’STAC s’ha pres com a referència l’increment acordat per l’AMB pels taxis de Barcelona.
La Generalitat ja està estudiant la petició. En uns dies, des de la diecció de Transports es farà una proposta per ser analitzada per les organitzacions del taxi.
Com és sabut, el procés d’aprovació de la tarifa interurbana és diferent de la de la urbana ja que només cal la signatura del conseller, en canvi l’aprovada per l’AMB han de ser autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya.