L'STAC sol·licita l'ampliació de la parada de Dr. Roux – Via Augusta

En aquesta parada, fins fa poc, hi havia contenidors. Aquests els han tret i hi han posat dues places per a motocicletes. Per això, sol·licitem que aquesta parada sigui ampliada fins el gual, senyalitzant horitzontalment amb pintura groga l’espai que ocupaven els contenidors i el que ocupen ara les motocicletes. Considerant que la capçalera de la parada  ha d’estar lliure d’obstacles per així poder-hi sortir amb tota seguretat.
Les fotografíes mostren l’estat actual de la parada.