L'STAC presenta a CiU les seves propostes pel taxi davant les eleccions autonòmiques

Felip PuigBARCELONA.- Una delegació del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha presentat les seves propostes en el taxi davant les eleccions autonòmiques a una representació de Convergència i Unió integrada por Felip Puig, candidat número 3 de la coalició; Josep Rull, diputat en el Parlament de Catalunya, Eduard Ràmia, conseller metropolità en la Entitat Metropolitana del Tansport i Manel Prats.
La delegació del Sindicat del Taxi de Catanya estaba encapçalada pel seu president, Lluís Berbel i els membres de la Executiva Nacional Josep Redó i Joan Vicente Maigí, de Tarragona i les Terres de l’Ebre; Miguel García Cabrera, del Maresme i Mataró i Jose María Sánchez e Ismael Tovar.
Les propostes que ha presentat l’STAC han estat les següents: MODIFICACIO DE LA LLEI DEL TAXI:
• Plena i exclusiva dedicació.
• Jornada completa pels assalariats.
• Emparar a la Llei, que els municipis puguin determinar un percentatge de cotxes a doble torn.

POSAR EN PRACTICA QUE EL TAXI SIGUI COMPLEMENTARI DEL TRANSPORT SANITARI, TAL I COM MARCA L’ARTICLE 24.5 DE LA LLEI DEL TAXI.
Algunes malalties i tractaments mèdics, les quals no és necessari un transport medicalitzat i, per tant, els pacients són perfectament transportables amb els taxis:
• Quimioteràpia
• Radioteràpia.
• Rehabilitació
• Diàlisi
• Anàlisi

REVISIO ANUAL DEL SISTEMA D’EMERGENCIES 112.

MANTENIR LA PROMESA QUE EL TAXI PODRA CIRCULAR PELS CARRILS VAO.

AUGMENTAR ELS QUILOMETRES DE CARRIL PEL TRANSPORT PUBLIC A LES CARRETERES D’ACCES A LES CAPITALS PRINCIPALS.

ELECCIONS AL SECTOR.

Buscar un sistema de consens per determinar la representativitat de les organitzacions sindicals al Consell del Taxi i les seves Comissions Territorials.

DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI DEL TAXI:
• Redacció del Reglament Nacional (Reglament marcat per tots aquells ajuntaments que no tenen un reglament propi)
• Redacció del Reglament d’Emisores.

VEHICLES DE LLOGUER AMB CONDUCTOR
• Manteniment del nombre de vehicles de lloguer amb doble conductor, així com més inspecció sobre aquest tipus de transport. Possibilitat de que portin un tipus de distintiu, discret, aquest tipus de vehicles per al seu millor control.

REGLAMENT DE TRANSPORT
• Eliminar del Reglament de Transports el seu Article 138 d) la paraula “ que hi assisteixin”. El text diu: “Els viatgers hauran de ser treballadors o assalariats dels centres respectius o persones que hi assisteixin. En el primer cas serà determinant de la condició d’usuari la seva relació laboral amb l’empresa; en el segon cas, els viatgers ho seran en qualitat de socis, beneficiaris o contractants d’altres serveis objectes de l’activitat principal de l’empresa o establiment.”

Aquestes propostes s’han fet després d’un analisi que s’ha fet de la situació. L’STAC pensa que:
El sector viu una crisi des de fa anys que, evidentment, també és conseqüència de la situació que es viu en general. Hem adoptat algunes mesures. Entre elles: no augmentar les tarifes al 2010 ni tampoc aplicar l’increment de l’ IVA.
Professió Refugi
La crisi que pateix la societat fa que el taxi es converteixi en una professió refugi per a moltes persones. Per tant, el nostre sector en lloc de parar o disminuir en nombre de persones, augmenta. Malgrat que la demanda ha disminuït, les persones a repartir som més.
Conseqüències de la Llei del Taxi 19/2003
S’ha de tenir en compte que la llei del taxi s’aprova en un moment de bonança econòmica. En la mateixa, pensem que no es va preveure el que més tard ha esdevingut i estem patint, sobretot a l’ Area Metropolitana de Barcelona on es concentra el 80 per cent de les llicències que hi ha a Catalunya.
Sobreexplotació de la llicència.
El fet que vagi en augment el nombre d’assalariats ha fet que hagi crescut el nombre de cotxes a doble torn. Curiosament, el creixement dels cotxes a doble torn i de la contractació d’assalariats ha vingut més per part dels autònoms que del sector empresarial.
Acumulació de llicències.
La desaparició de la plena i exclusiva dedicació. A l’igual que la desaparició de la titularitat d’una sola llicència ha provocat l’acumulació de llicències – que a la ciutat es tradueix en més cotxes a doblen torn, menys professionalitat (busquem rendibilitat del negoci) i baixa el nivell de prestació del servei i, evidentment, amb vehicles més senzills-. A la resta del país el fenòmen que es produeix és el creixement del nombre de llicències. Persones que tenen llicències en un poble provoquen que altres municipis, on no està justificada l’existència d’una llicència per falta de rentabilitat, creein llicències que mai serviran a aquest poble sinò al seu titular a treballar de forma il•legal en altres ciutats on es genera més moviment.
Incompliment de la Llei
Un dels aspectes on la Llei ens afavoria era el reconeixement en la normativa del taxi – Article 24.5 – com a complement del transport sanitari. Doncs en absolut. Actualment només hi ha tres zones en tot Catalunya on es realitza aquest tipus de servei que són: l’ Alt Pirineu, Lleida i les Terres de l’ Ebre.