Liberalitzacions dels caps de setmana a partir de l’1 de juny fins al mes d’octubre

BARCELONA. IMET.- En la darrera reunió de la Taula Tècnica del Taxi del 22 de maig passat es va acordar la liberalització del servei els caps de setmana per als mesos de juny, juliol, agost, setembre i octubre.  També es va determinar liberalitzar tres llicències per dia en lloc de dos.

CAPS DE SETMANA LIBERALITZATS

De les llicències que tenen descans obligatori en dissabte o en diumenge, segons correspongui, podran treballar de les 18.00 fins a les 06.00 h les  llicències acabades en els números que s’indiquen en el pdf adjunt:

⇒Liberalitzacions caps de setmana juny-octubre 2019

ATENCIÓ!

• La matinada del diumenge, de 04.00 a 07.00 h, poden sortir a treballar totes les llicències (tots els números).
• La matinada del dilluns, de 05.00 a 06.00 h, poden sortir a treballar totes les llicències (tots els números).

Liberalització per al cap de setmana de Sant Joan

Atès que la festa de Sant Joan coincideix aquest any amb la celebració del saló ITMA al recinte de la Gran Via, amb la previsió de 123.000 assistents, l’IMET permetrà treballar totes les llicències des de les 06.00 hores del matí del dia 22 de juny a les 06.00 h del matí del 24 de juny.

A més, s’anul·la el festiu intersetmanal establert per al dia 24 de juny (Sant Joan) i se’l substitueix pel 26 de desembre (Sant Esteve), dia en què podran treballar totes les llicències parells.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei de taxi no podran encotxar ni a l’aeroport ni al port.