La Generalitat de Catalunya subvencionarà la compra de vehicles nous elèctrics i de baixes emissions.

Barcelona. IMeT.- La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha donat a conèixer  les bases reguladores de subvencions per al foment de l’adquisició de vehicles elèctrics i de baixes emissions destinades al servei de taxi.

Aquestes subvencions estan destinades únicament a la compra de vehicles nous elèctrics i de baixes emissions. No és objecte subvencionable un vehicle d’aquestes característiques derivat d’una transmissió.

Se subvencionarà els vehicles de categoria M1 (vehicles de vuit places com a màxim, exclosa el conductor, dissenyat per al transport de passatgers, d’acord amb les directives europees que s’especifiquen a les bases) que a continuació es detallen:

  1. Vehicles elèctric purs
  2. Vehicles elèctrics d’autonomia estesa
  3. Vehicles híbrids endollables amb una autonomia elèctrica mínima de 40 km.
  4. Vehicles híbrids amb emissions inferior o iguals a 60 mg NOX /km (Euro 5 o superior).
  5. Vehicles que emprin com a font d’energia GLP i gas natural, o bifuel, amb motor de benzina.

L’import de les subvencions i els terminis de presentació de les sol·licituds es donaran a conèixer en les convocatòries respectives que encara no s’han fet públiques.

Documents relacionats: Consulteu les bases en el document adjunt.