En fase de proves un nou punt de recàrrega de cotxes elèctrics a la plaça de la Volateria

  • electricoEls titulars de taxis elèctrics poden mantenir el torn d’espera a la graella de l’Aeroport durant un temps màxim d’una hora i mitja per efectuar la recàrrega (Decret de Gerència de 7 de maig de 2015).

IMET. Barcelona.- Està ja en funcionament, en fase de proves, un nou punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a la plaça de la Volateria del Polígon Mas Blau. Aquest està a prop de l’Aeroport Barcelona-El Prat.

En aquest sentit, us recordem que, d’acord  la Disposició Addicional Novena de suport a la implantació del vehicle elèctric, aprovada el 27 de maig de 2014, el decret de gerència del 7 de maig de 2015 va establir el següent:

1. Els titulars de llicència que disposin d’un vehicle elèctric una vegada arribin a les graelles de taxi localitzades a l’Aeroport de Barcelona – El Prat (T1 i T2) i comprovin el seu torn per prestar servei (amb les llicències dels vehicles que es troben en el torn anterior i posterior de la graella), podran abandonar aquest punt durant el temps màxim d’una hora i mitja per efectuar la recàrrega del seu vehicle en qualsevol punt de l’àrea metropolitana de Barcelona mantenint el torn en la graella.

2. Aquest torn es podrà mantenir durant el temps màxim d’una hora i mitja per efectuar la recàrrega del vehicle, sempre i quan, en aquest període de temps els vehicles de la fila on es troba el seu torn de parada no hagin sortit ja de la parada de l’Aeroport de Barcelona per prestar servei en aquestes instal•lacions. En el cas que just a l’arribada estigui sortint la seva fila sortirà l’últim. I en el cas que ja hagi sortit la seva fila, perdrà el torn.

3. Una vegada hagi realitzat la recàrrega del vehicle, el titular del vehicle elèctric s’incorporarà a l’espai de la fila que havia ocupat abans de sortir a efectuar la recàrrega. Aquest espai haurà d’estar disponible i no podrà ser ocupat per altres vehicles durant el termini de temps autoritzat per fer la recàrrega, per tal de facilitar el manteniment del torn de la graella.