Els lectors de targeta seran obligatoris a partir d'avui per als vehicles nous o de segona mà que s'apliquin a una llicència de taxi

  • També ho serà per a les transferències de llicències (BOP 11 de juliol de 2016)


A partir d’avui, 12 de juliol, l’autorització per a l’aplicació de vehicles nous o de segona mà a les llicències metropolitanes de taxi estarà condicionada a que aquests incorporin el lector que permeti als usuaris el pagament amb targeta bancària o, si s’escau, l’equivalent sistema de pagament de mòbil.

Així mateix, l’autorització per a la transmissió d’una llicencia estarà condicionada a que l’adquirent incorpori l’esmentat element obligatori.

La normativa ha estat publicada avui, 11 de juliol, en el BOP. L’obligatorietat de portar el lector que permeti el pagament amb targeta de crèdit serà extensiva a tots els taxis a partir de l’1 de gener de 2017

Documentació que haurà d’aportar la persona interessada
El titular o el nou adquirent d’una llicència haurà d’aportar el contracte de la TPV o document bancari on s’acrediti la contractació.
El nom comercial que s’imprimeixi en el tiquet de l’operació haurà de tenir el format següent: Lic. xxxxx (les 5 X representen al número de llicència).