Disposició Transitòria Sisena del Reglament

Sentència del Tribunal de Justícia. Barcelona.- Comunicat de l’IMET sobre la sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya

La Sala del Contenciós Administratiu, secció tercera, del Tribunal de Justícia de Catalunya ha dictat sentència anul·lant la Disposició Transitòria Sisena del Reglament Metropolità del Taxi.
Atès que aquesta resolució té unes conseqüències clarament negatives per al sector, l’Institut Metropolità del Taxi està estudiant la possibilitat de presentar un recurs de cassació. En conseqüència, i fins no hi hagi una sentència ferma, es comunica  al sector que no es poden donar d’alta assalariats.
En el moment en què es concretin totes les actuacions previstes, l’IMET comunicarà oportunament sobre la forma en què s’actuarà sobre aquest aspecte.

Sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya – Disposició Transitòria Sisena