Constituida la Comissió de seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta de l’Alt Penedès

VILAFRANCA.- El 21 de juny passat de 2018 es va reunir per primera vegada la Comissió de Seguiment de l’Àrea de Prestació Conjunta del Servei del Taxi a l’Alt Penedès i va ser aprovbado el Pla d’Actuació d’aquest organisme. L’acte va ser presidit pel president del Consell Comarcal, Xabier Lluch i per part del Departament de Tansports va assistir, el subdirector, Josep; Mª. Fortuny. A la reunió, també van estar representats altres membres del Consell Comarcal, Ajuntaments.

L’STAC també va estar present com membre de la Comissió de Seguiment i va participar de manera activa en la creació de l’Àrea de Prestació Conjunta. També van assitir altes membres d’organitzacions i representants d’altres taxistes de les poblacions. Així mateix van participar membres de l’Associacio de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), empresa que assessora a diferents ajuntaments de Catalunya.

A la reunió va ser aprovat el Pla d’Actuiación de la Comissió que consta de quatre Eixos: Gestió Administrativa, Gestió Operativa, Marc tarifari i Medi Ambient i Sostenibilitat. Cada eix consta de diferents punts que van des del Registre de Llicències, Reglament del Servei, Web i Imatge Corporativa, Sistema Tarifari, característiques dels vehicles. La Comissió, un cop aprovat el Pla, va decidir posar-lo en marxa de forma immediata i convocar totes les reunions necessàries per a la seva concreció.