Carnet d'identificació del conductor de taxi

logo-IMET-2014IMET. El Carnet d’Identificació de Taxi serà obligatori, com ja s’ha informat a partir de l’any 2015. D’altra banda, es comunica que aquest document compleix tots els requisits legals respecte a la seva ubicació dins del vehicle i en relació al tractament de les dades personals i professionals dels taxistes, d’acord amb el Reglament Metropolità del Taxi i la reglamentació de vehicles de la DGT.

No obstant això, aquells taxistes que desitgin un canvi en el seu carnet d’identificació en relació a que hi constin o no els seus cognoms, ho poden comunicar a l’IMET a través del correu electrònic següent: infotaxi@amb.cat

En aquest correu haurà de figurar el número de llicència i el telèfon de contacte del titular.

L’ IMET citarà a tots aquells que hagin sol•licitat la modificació per recollir el nou carnet a les seves oficines en una data i hora concretes.

Cal destacar que la introducció d’aquest carnet d’identificació en el taxi és pionera en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que l’any 2015 ha de donar a l’IMET  la perspectiva per tal d’establir el 2016 el carnet definitiu una vegada sigui avaluat el seu impacte, acceptació i possibilitats de millora.