Barnataxi tanca 2011 amb un increment de facturació de un 10 per cent

BARNATAXI.- Barnataxi ha tancat l’any 2011 d’una forma molt positiva amb un increment a la facturació que realitza a les empreses abonades de pràcticament un 10 % (9,61€) i un nombre de trucades particulars, en els últims cinc mesos, d’aproximadament un 2% tot i que amb una projecció a l’alça si tenim en compte les dades del mes de gener amb un augment que ha representat un 9,23%.
A tot això s’hi ha de sumar l’adjudicació per concurs públic que ha aconseguit Barnataxi dels trasllats de metges i enfermeres des dels serveis d’urgències de l’Institut Català de la Salut fins als domicilis dels clients que reclamen els seus serveis. També ha aconseguit el transports de passatgers des del port i aeroport fins al centre de la ciutat.
Els últims canvis realitzats a la seva imatge pública així com la seva major introducció a les xarxes socials han estat les claus de l’èxit d’aquest creixement. La crisi que pateix tot el sector del taxi ha recaigut, sobretot en les emissores de ràdio taxi, en les trucades particulars que de forma esglaonada han anat disminuint lleugerament. L’increment de la cartera de clients amb noves empreses amb filials en d’altres municipis, ha possibilitat que els serveis panys. La nova imatge corporativa i el redisseny del web, molt més atractiu, també han estat claus.que s’han generat en aquestes zones hagin estat distribuits entre els seus taxistes. Ara s’està negociant amb firmes d’àmbit català tenint en compte que l’STAC pot oferir servei a qualsevol punt del país. L’esforç realitzat per mitjà de diferents campanyes de difusió i de promoció han donat com a resultat aquest creixement dels nostres serveis, també gràcies a

Comments are closed.