Aprovades les tarifes del taxi de Premià de Dalt

Ajjuntament de Premnià de DaltBARCELONA.- La Comissió de Preus de Catalunya ha autoritzat les tarifes del servei del taxi de Premià de Dalt en la sessió del 29 de març del 2011.
Les noves tarifes són las següents:

CONCEPTE
TARIFA 1
Baixada de Bandera 3,42
Km recorregut 1,14
Hora d’espera 16,75
Mínim de percepció 5,50

TARIFA 2
Baixada de Bandera 2,66
Km recorregut 1,11
Hora d’espera 16,75
Mínim de percepció 4,80

Suplements:
Equipatge 1,14
Animals domèstics 1,14
Ràdio taxi 0,98
Servei de compres 2,28

La tarifa 1 s’aplicarà entre les 21 i les 7 hores i els dissabtes i festius.