Al·legaciones de l'STAC presentades a l'IMET a la Norma Complementaria VI – Publicitat

BARCELONA. STAC.- El passat dilluns 3 de juny, l’STAC va presentar a l’IMET les al·legacions a la Norma Complementària VI – Publicitat del Reglament Metropolità del Taxi.  L’escrit manifestava el següent:

“Benvolgut Sr. Ràmia,

El passat dimecres 15 de maig de 2013 va ser publicat al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona un anunci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona indicant que en la sessió del Consell Metropolità del Taxi, celebrada el passat 30 d’abril d’enguany, es va resoldre la modificació de la Norma Complementària VI – Publicitat – del Reglament Metropolità del Taxi.

En un dels punts modificats hi diu “No s’admetrà la col·locació d’ambdós tipus de publicitat exterior en un mateix vehicle”. En aquest apartat no hi estarem d’acord ja que considerem que hauria d’estar permesa la col·locació de qualsevol element considerat suport publicitari i, a més, amb diferents tipus d’anunci ja que alguns cada un d’ells serà per un temps i/o campanya determinat.

És sabut, també, que altres medis publicitàris mantenen diferents anuncis sense que això origini cap mena de problema.

Atenent que disposem d’un plaç de 30 dies per a presentar les al·legacions oportunes, SOL·LICITEM que siguin ateses les nostres peticions.

Lluís Berbel Salcedo
President

Barcelona, tres de juny de dos mil tretze”