Dades de la tasca inspectora de la Direcció General de Transports

Cotxe dels mossos d'esquadra
Cotxe dels mossos d'esquadra
BARCELONA.- La Direcció General de Transports en una recent reunió realitzada en l’Institut Metropolità del Taxi va informar de les diferents inspeccions que ha realitzat durant l’any 2009 i 2010 en l’àmbit del transport públic de viatgers en vehícuolos lleugers (taxis i VTC)
Segons les dades aportades, durant l’any 2009 van ser inspeccionats 266 vehicles. Dels Quals s’inciaron 241 expedients: 125 per realitzar transport de taxi sense autorització interurbana i 28 per incompliment de les condicions en les autoritzacions per a VTC i per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència.
Durant el 2009 es van realitzar 208 resolucions sancionadores. De les quals 56 van ser per realitzar transport sense autorització i 38 per fer activitat d’arrendament de vehicle amb conductor sense autorització.
Les xifres de l’any 2010 són les referides als mesos compresos entre gener i maig. Durant aquell període de temps s’han realitzat 470 inspeccions i s’han iniciat 226 expedients: 119 per realitzar transport de taxi interurbà sense autorització i 9 per incompliment de les condicions per a una autorització de VTC per desenvolupar l’activitat habitualment fora de residència.
Les resolucions sancionadores han estat 159 de les quals 82 han estat per als taxis per realitzar transport interurbà sense autorització. Per incompliment de les condicions d’autorització per a les VTC per desenvolupar l’activitat habitualment fora de la seva residència han estat 6.