Text de la modificació del Reglament Metropolità del Taxi que es portarà a aprovació al Ple de l’AMB

BARCELONA.- El proper ple de l’AMB (dimarts 29) portarà a aprovació la següent Modificació del Reglament Metropolità del Taxi:

MODIFICAR l’article 42. Altres condicions de la prestació del servei, del Reglament Metropolità del Taxi, d’acord amb el següent: Article 42.4) nou text: La indumentària dels conductors serà adequada a la prestació del servei i, en tot cas, estarà sense taques ni males olors. Està prohibida expressament la prestació del servei amb samarretes de tirants, xandalls, roba esportiva, pantalons curts i bermudes. No s’accepta cap calçat que pugui suposar un problema per a la seguretat vial durant la conducció i, en concret, no s’accepta l’ús de les xancles.

Després d’aquesta aprovació se sotmetrà a informació pública per un termini de 30 dies, una vegada es publiqui el BOP.