STAC solicita autorización para homologar taxis de hasta 9 plazas

Barcelona.STAC.-

Barcelona, 12 de juliol de 2013

Benvolgut Sr. Ràmia,

Ens adrecem a vostè en relació a la normativa d’autorització d’ampliació de places fins a 7 passatgers implantada uns mesos enrere.

Considerant el gran èxit obtingut desde l’aplicació d’aquesta normativa, tant per la quantitat de llicències que s’han acollit, com per la diversitat de models de cotxes que s’han homologat, i tenint en compte que la llei del Taxi autoritza vehicles de fins a 9 places (8+1), des del Sindicat del Taxi de Catalunya, basant-nos en els mateixos arguments esmentats en l’anterior sol.licitud d’augment de places i amb la premissa de continuar ampliant mercat

SOL.LICITEM:

Autorització de l’augment de places de taxi fins a 9 (8+1) passatgers.

Quedem a l’espera de les seves notícies.

Rebi una cordial salutació,

Lluís Berbel Salcedo

President de l’STAC