La Comissió del Taxi dóna llum verda al calendari laboral 2014

Taxis de BarcelonaIMET.- La Comissió del Taxi, reunida el 9 de gener passat, ha donat la llum verda, amb el vot desfavorable de l’AET, al calendari laboral de 2014. En aquesta mateixa reunió es va aprovar també, aquesta vegada per unanimitat, les hores de 2014 en què es liberalitzarà el sector.
La reunió es va celebrar a la seu de l’IMET. Van ser-hi presents els representants del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC), de la Coordinadora Metropolitana del Taxi, de l’Associació Empresarial del Taxi i de Taxi Companys.

ACORD

Amb el vot favorable de totes les organtizacions, menys d’AET, s’aprova el calendari laboral següent per a l’any 2014:

18 d’abril 2014 Descansen llicències parells
21 d’abril 2014 Descansen llicències senars
1 de maig de 2014 Descansen llicències senars
9 de juny de 2014 Descansen llicències senars
24 de juny de 2014 Descansen llicències parells
11 de setembre de 2014 Descansen llicències senars
24 de setembre de 2014 Descansen llicències parells
8 de desembre de 2014 Descansen llicències parells

A més, s’aprova per unanimitat:

Liberalització:

MOBILE CONGRESS
Del 23 al 27 de febrer de 2014
Liberalització de 18:00 a 06:00 hores

SÒNAR
14 de juny de 2014
Liberalització de 04:00 a 08:00 hores

CAP D’ANY
31 de desembre de 2014
Liberalització de 22:00 a 06:00 hores

Aquesta proposta s’elevarà al Consell d’Administració de l’IMET per a la seva aprovació definitiva