L'STAC sol·licita la modificació de la llei de Tranports per evitar la competència deslleial

El Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) ha sol·licitat al Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya la modificació del Reglament de la Llei de Transports d’alguns articles en els quals algunes empreses s’emparen per realitzar transport de viatgers, en una clara competència amb el taxi. Aquest fet ja va
L’article del Reglament és el 138, en el seu apartat d) en el qual es manifesta textualment que les empreses podran traslladar persones però “els viatgers hauran de ser treballadors o assalariats dels centris respectius, o et personis que hi assisteixin. En el primer cas, serà determinant de la condició d’usuari la seva relació laboral amb l’empresa, en el segon cas, els viatgers ho seran en qualitat de socis, beneficiaris o contractans d’altres serveis objecte de l’activitat principal de l’empresa o establiment”
El STAC ha sol·licitat l’anul·lació, un redactat diferent de l’article, perquè desaparegui el terme “o persones que hi assisteixen”, i també el text “o contractans d’altres serveis objecte de l’activitat principal de l’empresa o establiment”.
Aquests aspectes creen confusió i empara per a aquelles empreses que realitzen trasllats de viatgers, en una clara competència amb el taxi.