IMET: Distribució del sistema de torns en data 21 de desembre de 2012

En data 21 de desembre de 2012, els torns dels taxis de l’ÀMB es distribueixen de la manera següent*:


*Els darrers dies del mes de desembre es poden produir alguns ajustos de darrera hora.
*Recordem que el sistema de torns entrarà en vigor el dia 2 de gener de 2013


Font: IMET http://www.taxibarcelona.cat/Default.aspx?tabid=4990