Horaris de treball especials del 5 de maig al 4 de juny

Escrit de la UIB abans de la aprovació dels horaris acordats a la TTT

  • Acord subscrit amb les organitzacions del sector que integran la Taula Ténica del Taxi (Élite, ATC y AET)

La gerència de l’Institut Metropolità del Taxi, d’acord amb l’autorització que li atorga el Consell d’Administració de l’IMET de 4 de juliol de 2006, i atesa la resolució del 25 d’octubre de 2017 que permet a les llicències que realitzen el descans obligatori els diumenges treballar des de les 05.00 h fins a les 06.00 h del dilluns, ha resolt establir, des del dia 5 de maig fins al 4 de juny de 2018, l’horari de treball següent:

  • Des de les 6.00 hores del dissabte dia 5 de maig fins a les 5.00 hores del dilluns dia 7 de maig, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dilluns i els dimarts.
  • Des de les 6.00 hores del dissabte dia 12 de maig fins a les 5.00 hores del dilluns dia 14 de maig, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dimecres i els dijous.
  • Des de les 6.00 hores del dissabte dia 19 de maig fins a les 5.00 hores del dilluns dia 21 de maig, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els divendres i els dilluns.
  • Des de les 6.00 hores del dissabte dia 26 de maig fins a les 5.00 hores del dilluns dia 28 de maig, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dimarts i els dimecres.
  • Des de les 6.00 hores del dissabte dia 2 de juny fins a les 5.00 hores del dilluns dia 4 de juny, podran treballar les llicències que realitzen el descans obligatori els dijous i els divendres.

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.

Aquesta mesura s’ha adoptat per tal d’equilibrar l’oferta a la demanda de taxis els caps de setmana.

D’acord amb aquest Decret, podran treballar les llicències acabades amb els números següents:
Dissabte 5 de maig 1 i 3
Diumenge 6 de maig 2 i 4 
Dissabte 12 de maig 6 i 8
Diumenge 13 de maig 5 i 7
Dissabte 19 de maig 9 i 1
Diumenge 20 de maig 0 i 2
Dissabte 26 de maig 4 i 6
Diumenge 27 de maig 3 i 5
Dissabte 2 de juny 8 i 0
Diumenge 3 de juny 7 i 9

Les llicències afectades per les anteriors liberalitzacions del servei del taxi no podran encotxar ni a l’Aeroport ni al Port.