El STAC es reuneix amb el Grup Parlamentari d’ERC

STAC.- Membres de l’Executiva del Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) van mantenir ahir una reunió amb els diputats d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Parlament, Jordi Albert i Marc Sanglas, per informar de la situació del taxi, la problemàtica de la concessió massiva de VTC’s via judicial i la necessitat de regular a aquests vehicles.
Així mateix es va sol·licitar la modificació de la llei del taxi i la de Transports per fer possible la revocació de les autoritzacions de VTC’s que de forma contínua estan incomplint la normativa vigent, tal com es va demostrar en l’última informació que es va donar per part del Ministeri de Foment sobre els resultats de la Inspecció durant el 2017, on va créixer en un 350% les multes a aquest tipus de vehicles.
També es va sol·licitar la modificació de la llei del taxi perquè els ajuntaments no limitin els vehicles de més de 5 places com succeeix a l’Àrea Metropolitana de Barcelona on només un 15% poden disposar de més places.
I una flexibilització del sistema tarifari per fer més competitiu el taxi enfront de les demandes actuals dels usuaris.
Novament es va reivindicar el Transport Sanitari en els Serveis no urgent per tots els taxistes de Catalunya i la modificació necessària perquè puguin realitzar els serveis, ja que en moltes àrees sanitàries no és possible.

El mateix es planteja respecte a la substitució de les línies d’autobusos deficitàries, per transport a la demanda en servei de taxi, com ja succeeix en algunes poblacions de Catalunya.
També s’ha sol·licitat un nou marc regulador a Catalunya per les VTC si finalment el Ministeri de Foment cedeix les competències a les Comunitats Autònomes i/o als ajuntaments on prevalgui la proporció 1/30 tal com està establert en la legislació de Transports i confirmada en la sentència del Tribunal Suprem del mes de juny.

Els membres del STAC van informar que a primers d’Octubre el Departament de Transports convocarà una reunió del Ple del Consell del Taxi on, tal com va informar el conseller a la nostra organització, es donarà a conèixer un Pla de Treball en el qual es tractaran precisament tots aquests temes.