A partir del 15 de setembre, els peatges a les autopistes de titularitat de la Generalitat seran gratuïts per als cotxes elèctrics

ByDCATALUNYA. IMET.- La mesura s’emmarca en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire

Els peatges a les autopistes de titularitat de la Generalitat de Catalunya seran gratuïts per a tots els vehicles elèctrics a partir de demà 15 de setembre. Aquesta mesura s’aplicarà a la C-16, inclosos els túnels de Vallvidrera, la C-32, tant en el tram del Maresme com del Garraf, i el peatge de la C-33 Mollet.

Amb aquesta decisió, el Departament de Territori i Sostenibilitat vol incentivar la circulació de vehicles nets que no generan emissions i no són contaminants. Els propietaris que vulguin acollir-se a la bonificació haurà d’estar registrats al portal EcoviaT (veure enllaç adjunt) que, des de l’any 2011, disposa d’un sistema de descomptes per als vehicles que, en funció del peatge, és del 30% per als vehicles amb baixes emissions i per als que fan més de 16 viatges, i del 40% per als ocupats per 3 o més persones. Amb el nou descompte els vehicles elèctrics passaran a obtenir directament una bonificació del 100%, sigui quina sigui la seva recurrència o ocupació.

Es poden beneficar d’aquesta mesura els 20 taxis elèctrics que hi ha a l’àrea metropolitana de Barcelona en el context dels 3.500 cotxes elèctrics que avui circulen per Catalunya

Aquesta mesura s’emmarca en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a 40 municipis metropolitans..D’altra banda pretén afavorir la substitució dels vehicles antics per altres amb energies i tecnologies eficients que siguin respectuosos amb el medi ambient.