Sol·licitada, de nou, la modificació de l'art. 138, D) del Reglament de Transports

BARCELONA.- L’STAC ha sol·licitat, de nou i després d’instar-ho a l’anterior Director Gral. de Transports, la modificació de l’Art. 138 apartat D) del Reglament de la Llei de Regulació del Transport de Viatgers per Carretera mitjançant Vehicles de Motor. Aquest article està servint a moltes empreses per a realitzar una competència, deslleial, d’un transport que, realment, pertany al Taxi.

Per a més informació, vegeu el document: Sol·licitut a la Direcció General de Transports per la modificació de l’Art. 138, D)