L'STAC sol·licita la regul·lació dels festius intersetmanals per l'any 2013

Senyor,
En referència al calendari laboral per el taxi de l’Àrea Metropolitana i després de les diferents converses mantingudes sobre la necessitat d’establir un calendari laboral que signifiqui que els dies de festa entre setmana treballi la meitat de la flota per aconseguir una major rentabilitat econòmica. Així com l’establiment dels dies de festa que s’han de lliberalitzar amb motiu de fires o esdeveniments significatius de les quals ja en tenim les dates, l’STAC vol realitzar la següent proposta per l’any 2013 tenint en compte tots els festius intersetmanals, que són els següents:

1 de gener: Cap d’any
29 de març: Divendres Sant
1 d’abril: Dilluns de Pasqua Florida 
1 de maig: Festa del treball
20 de maig: Festiu local
24 de juny: Sant Joan
15 d’agost: Assumpció de la Verge
11 de setembre: Diada nacional de Catalunya
24 de setembre: La Mercè
1 de novembre: Tots Sants
6 de desembre: Constitució
8 de desembre: Immaculada Concepció
25 de desembre: Nadal
26 de desembre: Sant Esteve

Tenint en compte que no tots els festius entre setmana són iguals, ja que alguns coincideixen amb dates significatives, la proposta que realitzem des de l’STAC per a que treballi la meitat de la flota serà la següent:

Aquests serien, per tant, els deu dies festius que considerem que no hauria de treballar la totalitat de la flota. Com es pot apreciar, estan repartits de forma equitativa per a que totes les llicències tinguin els mateixos dies de treball i descans. La resta de les festes, quatre, considerem que ha de treballar tota la flota per a oferir més i millor servei serveis als clients/es i usuaris/es.
Esperant que la nostra proposta sigui considerada, ja que és del tot justa i, a més, ja s’està aplicant en altres ciutats del país, el saluda atentament,

José María Sánchez Baena
Secretari Gral. de la Unió Intercomarcal de Barcelona del STAC

Barcelona, 4 de desembre de dos mil dotze.